ТАНИЛЦУУЛГА

Эс Ай Си Эй Финанс ББСБ нь 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос Банк Бус Санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй