Өрхийн санхүү

“Иргэн баян бол улс баян” гэх үг байдаг. Үүний цаана хүн бүр өөрийн амьдрал ахуйдаа…