БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн лимит: 50,000,000төг

БИЧИЛ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Бичил бизнес эрхлэгч иргэний бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулагдсан зээл юм.

Зээлийн дүн: 5 сая төгрөг хүртэл
Хүү: 3.2%
Хугацаа: 18 сар хүртэл
Зээлийн шимтгэл: 0.5%

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүх төрлийн хэрэгцээнд зориулагдсан зээл юм.

Зээлийн дүн: 5 саяаас 50 сая хүртэлх
Хүү: 3.0-3.2%
Хугацаа: 1-24 сар хүртэл
Зээлийн шимтгэл: 0.8%

Тавигдах шаардлага: Бусад банк санхүүгийн байгууллагуудад чанаргүй зээлийн түүхгүй байх, Сар бүр зээлийн төлөлтийг хийх орлоготой байх

– Сар бүр тогтмол орлоготой байх
– Барьцаа хөрөнгө нь шаардлага хангасан байх

– Цахим үнэмлэх
– Өрхийн гишүүдийн орлого баталгаажуулах бичиг баримт
– Цалингийн орлого: Ажил эрхлэлт болон цалингийн тодорхойлолт, НДДэвтэр
– Бизнесийн орлого: Дансны хуулга, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл гэх мэт
– Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримт
– Бусад холбогдох бичиг баримт

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ & ХАРИУЛТ

Манайхаас авсан зээлээ төлбөрийн хуваарийн дагуу хугацаа хэтрүүлэлгүй төлж дуусгасан тохиолдолд дараагийн зээлийн хүүг бууруулах боломжтой.

Одоо төлж байгаа зээл болон манайхаас нэмж авах зээлээ төлөх хэмжээний орлого байгаа тохиолдолд та зээл авч болно. Зээлийн судалгаа хийгдэнэ.

Зээлийн барьцаанаас шалтгаална. Автомашин барьцаалсан зээл бол өдөртөө олгогдох боломжтой. Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл нь зээлдэгч өөрөө ямар хугацаанд хөрөнгөө барьцаанд бүртгүүлж эргэн ирэхээс шалтгаалдаг. Харин зээл олгох эсэх шийдвэр өдөртөө гарна.

Автомашины лизингийн зээл авч байгаа тохиолдолд жолоочийн хариуцлагын даатгал болон тээврийн хэрэгсэлийн бүрэн даатгал заавал хийгдэнэ.

Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал нь тухайн тээврийн хэрэгсэлийн зах зээлийн үнэлгээнээс хамаардаг бөгөөд манай ББСБ нь гэрээтэй даатгалын компаниар дамжуулан бага хувиар даатгалд хамруулж өгдөг.

Та эрхэлдэг бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан холбогдох орлого нотлох материалаа бүрдүүлэн зээл авч болно.

Зээлийн хүү нь таны зээлээ хааж байгаа өдөр хүртэл бодогдож төлөгдөнө. Гэрээнд заагдсан үлдсэн хугацааны хүүг төлөх шаардлагагүй.

Барьцаа хөрөнгийг барьцаа хөрөнгийн төрөл, ашиглалтаас хамааран 50-70 хүртэл хувиар үнэлнэ.

Зөвхөн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй газрыг барьцаална.

Хөдлөх хөрөнгө болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална.