“Эс Ай Си Эй Финанс” ББСБ байгууллага нь өөрсдийн апп-аар дамжуулан дараах боломжыг танд санал болгож байна.

1. Аппликэйшн ашиглан өөрийн мөнгөн урсгалд тааруулан зээл авах болон төлөх хялбар шийдэлтэй.

2. Энэхүү апп-ыг иргэдээс гадна байгуулагууд нээлгэн ашиглах боломжтой.

3. Зөвхөн хэрэгцээтэй санхүүжилтаа хэрэгтэй хугацаандаа ашигласнаар хүүгийн зардалаа хянах боломжтой болно.

4. Зээл хүсэгч нь өөрөө санхүүжилт шаардлагатай болсон ямар ч үед 7 хоногийн 24 цаг аппликэшн ашиглан зээлийг өөрийн дансруугаа шилжүүлэн авах боломжтой.

5. Богино хугацааны зээлийн хэрэгцээ шаардлага байнга гардаг харилцагчдад илүү тохирох бүтээгдэхүүн бөгөөд жилийн турш найдвартай санхүүгийн эх үүсвэрээр хангагдана.